Xàm, vớ vẩn, nói nhảm nhí trong tiếng anh là gì?

cung-cungok.com-hoc-tieng-anh-hieu-qua
Trên thế giới và cả ở Việt Nam hầu hết việc giao tiếp tiếng Anh đang rất phổ biến. Ngoài dùng để giao tiếp với người nước ngoài ra, những người Việt với nhau cũng hay chèn một số từ tiếng Anh vào cuộc nói chuyện của mình. Có nhiều từ chúng ta không nói... more →
Posted in: Tiếng Anh